тээрэмдэх процесст ашигт малтмалын үр ашгийг нэмэгдүүлэх