чулуу бутлах үйлдвэрийг эхлүүлэх шаардлагатай хөрөнгө