хатуу хучилттай замуудыг үндэсний хурдны замын дагуу ашиглана