никелийн хүдэр боловсруулахад хэрэглэгддэг тоног төхөөрөмж