төмрийн хүдэр боловсруулах үйлдвэрт бохирдуулах зөвшөөрөл олгоно