нүүрсний бутлуурын үйлдвэрлэлийн зураг төслийн загвар