шураг конвейерийн нислэгийг хэрхэн тооцоолох талаар