цахилгаан станцуудын нүүрсний хэрэглээ ихэвчлэн ашиглагддаг