хүдрийн боловсруулалт хийх дэлгэцийн хавтанг хэрхэн хийх талаар