дахин боловсруулах шил боловсруулахад т вэгтэй энэтхэг