гана дахь galamsey уул уурхайн нөлөөллийн үр нөлөө