чулуужсан чулууг чулуулаг хүртэл хэмжээгээр нь чулуулаг болгон өөрчлөх