нигерийн холбоотнуудад уул уурхайн тоног төхөөрөмж шаардлагатай