зөөврийн алтны үйлдвэрийн санал боловсруулах төсөл