хацарт бутлагчийн барилгын болон үйл ажиллагааг тайлбарлах