клинкерийн нөлөө бутлуурын үйл ажиллагаа ба засвар үйлчилгээ