бага засварын бетон бутлуур хэрэглэгчийн тохиолдолд