будагны технологид ашигладаг бөмбөгийг үйлдвэрлэдэг