ил уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үе шатууд