австралийн уул уурхайн салбарт ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмжийн өртөг 2011