бутлах үйлдвэрийн маркетингийн менежертэй хэрхэн харилцах