зөөврийн бутлах тоног төхөөрөмжийн эрчим хүчний хэрэгцээ