лабораторийн өндөр эрчим хүчний бөмбөгийг тээрэмдэх