шороон тэжээл үйлдвэрлэгч нүүрсний зөөвөрлөх үйлдвэр