орчин үеийн үйлдвэрлэлийн алт олборлолтын техник тоног төхөөрөмж