нүүрсний буталсан бохирдол түүний хяналтын арга хэмжээ