яагаад багаж хэрэгсэл нь материалаас төмөр ашиглана