кассититийг хүдрийг хайлуулах зориулалттай барилгын засварын ажил