чулууны ил уурхайн талаарх мэдээлэл түүний үр нөлөө