рок бутлах тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны зардал