төмрийн хүдрийн олборлолтыг багасгахын тулд хятадын бүлэг