ил уурхайн олборлолтын эрсдлийн шинжилгээ хийх гарын авлага