нээлттэй манганы уурхайд ямар үйлчилгээ үзүүлэх вэ