үндсэн шинж чанарууд болон mtm 160-ийн давуу талууд