цементийн хольцыг барьж байгуулахад ихээхэн мөнгө хэрэгтэй