чулуун нүүрсний уурхайн ажилд авах ажилчдыг шатаах