өмнөд африк дахь уурхайн эзэд тэдгээрийн холбоо барих мэдээлэл