керамик материал бэлтгэхэд нойтон ба хуурай бодисын хоорондох ялгаа