аж үйлдвэрийн нунтаглах машин нь эрчим хүчний шаардлага