хөдөө аж ахуйн машин механизмын тусламж авах талаар