нүүрсний уурхайн хяналтын самбарыг танилцуулж байна