энэтхэгийн хамгийн хямд дунд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж