нигерийн ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг хориглох нь