бөмбөлөг тээрэмийг ашиглан цахилгаан станцуудад ашигладаг