хог хаягдлын менежментийн хангамж тоног төхөөрөмж бутлагч зэрэг болно