бага агуулгатай төмрийн хүдэр торгуулийг боловсруулах