алтны боловсруулалтын үр ашгийг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ