нүүрсний бутлуурын болон скрининг үйлдвэрийг тохируулах