нүүрс баяжуулах үйлдвэрт өтгөрүүлсэн хүмүүсийн үүрэг