dolomite-аас үйлдвэрлэх магнийн машиныг худалдан авах